Skip to main content

Wat doet een Product Owner?

Een product owner vervult in iedere organisatie vergelijkbare werkzaamheden, maar toch zal het functieprofiel altijd wat verschillen per bedrijf. Daarom geven we je een volledig overzicht van de werkzaamheden en belangrijkste eigenschappen die nodig zijn om een product owner rol goed te vervullen. Je kunt dit overzicht gebruiken om het ultieme functieprofiel op te stellen voor de product owner die jouw organisatie zoekt.

Werkzaamheden product owner

Een product owner werkt op strategisch en tactisch niveau, en daar horen bepaalde werkzaamheden bij. Om die goed uit te kunnen voeren heeft een product owner een set aan eigenschappen nodig. We zetten ze voor je op een rij.

Dit doet een product owner op strategisch niveau

Een product owner is eindverantwoordelijk voor het opleveren van een product dat waarde toevoegt voor de eindgebruikers en dat ook blijft doen. Op strategisch niveau horen de volgende taken bij de rol van product owner:

 • Het inventariseren en uitwerken van de wensen en behoeften van de opdrachtgever, eindgebruikers en andere stakeholders.
 • De doelstellingen van het project vertalen naar een productstrategie en roadmap.
 • Het afstemmen, prioriteren en beheren van de roadmap, budgetten en resources met het team, de opdrachtgever en stakeholders.
 • Alle requirements verzamelen, deze prioriteren en vervolgens de benodigde tijd, kosten en impact inschatten van het implementeren van de opgestelde product backlog.
 • Rapporteren over en bewaken van de voortgang van de productontwikkeling.
 • Bepalen wanneer het minimal viable product gelanceerd kan worden en hoe de verdere ontwikkeling van het product gaat verlopen.

Om deze taken goed uit te kunnen voeren is het belangrijk dat een product owner over de volgende eigenschappen beschikt:

 • Gestructureerd; een product owner moet altijd het overzicht bewaken.
 • Assertief; een product owner moet er goed mee kunnen omgaan dat partijen het soms het niet eens zijn met de genomen beslissingen en zich daar niet door uit het veld laten slaan.
 • Inlevend; een product owner krijgt met veel partijen te maken en moet zich in kunnen leven in verschillende stakeholders. De product owner moet in het bijzonder empathie voor de eindgebruiker hebben.
 • Analytisch; een product owner moet analytisch vaardig zijn om uit alle informatie die hij krijgt de hoofd- van de bijzaken te kunnen scheiden en de juiste conclusies te trekken.
 • Verantwoordelijk; een product owner is eindverantwoordelijk voor de oplevering van het product en moet om kunnen gaan met deze verantwoordelijkheid.
 • Communicatief vaardig; een product owner is de verbinder tussen alle partijen en moet beslissingen, requirements en andere zaken helder en direct kunnen communiceren, zodat er geen misverstanden ontstaan.

Dit doet een product owner op tactisch niveau

Het is de verantwoordelijkheid van de product owner dat het ontwikkelteam een goed beeld heeft van de ‘waarom’ en, afhankelijk van de volwassenheid van het team in meer of mindere mate, ook de ‘wat’ van het product. Hij laat het aan het team over om de ‘hoe’ te bedenken. Wel speelt de product owner samen met de scrum master een faciliterende rol hierin. Samen zorgen zij dat de developers alle informatie tot hun beschikking hebben om het product zo snel en goed mogelijk te ontwikkelen. Ook zorgt de product owner dat het team zich aan de scope blijft houden. Hieronder zie je welke werkzaamheden een product owner op tactisch niveau vervult:

 • Het opstellen van user stories, het concretiseren hiervan met bijbehorende requirements en acceptatiecriteria, en het leiden van refinement sessies.
 • Het prioriteren en beheren van de product backlog.
 • Het begeleiden van de testers en soms test een product owner zelf ook productonderdelen aan de hand van de requirements.
 • Het voorbereiden van scrum events, zoals bijvoorbeeld de sprint planning en de sprint review, vaak samen met de scrum master.
 • Het organiseren van sessies om met eindgebruikers en andere stakeholders te praten over waar hun behoeften liggen.
 • Vraagbaak zijn voor het ontwikkelteam en de stakeholders.

Deze werkzaamheden vragen om de volgende eigenschappen van een product owner:

 • Nauwkeurig; als een product owner bijvoorbeeld onduidelijke requirements opstelt, dan is het voor het ontwikkelteam lastig om het juiste te bouwen.
 • Benaderbaar; een product owner moet uitstralen dat developers bij hem terecht kunnen voor vragen en met problemen.
 • Technisch; als het om technische complexe producten gaat, dan kán het handig zijn als de product owner een technische achtergrond heeft om te begrijpen wat het ontwikkelteam nodig heeft.
 • Behulpzaam; een product owner fungeert vaak als vraagbaak en moet ervoor openstaan om anderen te helpen.
 • Energiek; een product owner kan de sfeer in het team op een positieve manier beïnvloeden en de opdrachtgever en stakeholders meekrijgen.
 • Tactvol; tijdens een project krijgt een product owner met veel verschillende mensen en meningen te maken en iedereen moet zich gehoord voelen.
 • Initiatiefrijk; er zullen altijd situaties tijdens een project zijn die vragen om een creatieve oplossing, één die niet voor de hand ligt.

Dit overzicht kun je gebruiken om het functieprofiel op te stellen van de product owner die binnenkort bij jouw organisatie werkt.

Plaats vacature product owner

Je kunt jouw openstaande product owner vacature hier heel eenvoudig plaatsen. Heb je er vragen over? Neem dan gerust contact met ons op.