Skip to main content
Terug

AIVD

Wat we doen

De AIVD werkt aan de bescherming van de veiligheid van Nederland en zijn inwoners. We zoeken naar onzichtbare dreigingen en zijn alert op gebeurtenissen in binnen- en buitenland die onze veiligheid in gevaar kunnen brengen.

Ontdekken en voorkomen
De AIVD is een combinatie van een inlichtingen- en veiligheidsdienst. Wij onderzoeken en duiden heimelijke politieke intenties van andere landen (inlichtingen) en gevaren voor de nationale veiligheid (veiligheid). Van terroristisch geweld en radicalisering tot spionage door buitenlandse spelers.

Door deze combinatie kunnen wij een compleet beeld schetsen en zo ons land beschermen. Werken bij de AIVD is daardoor veelzijdig en interessant.